Global Capitals makroanalys för Q2 2023

Q2 2023 har varit ganska pessimistiskt. Vi ligger fortfarande [...]