För oss på Global Capital AB är alla investerare lika viktiga, stora som små!

VÅR FILOSOFI

En optimerad portfölj

Global Capital AB är ett svenskt förvaltningsbolag med huvudkontor i Stockholm samt kontor i London, (United Kingdom)

Vi tror på ett alternativt sätt att investera pengar – vilket resulterar i en mer långsiktig investering för våra investerare.
I praktiken innebär det långvariga relationer med våra aktieägare samt en global investeringsportfölj med jämnare avkastning. Ambitionen med våra investeringar är välmående och stabila bolag med företagsledningar som ser till aktieägarnas intressen.

Det går i linje med vårt mål som är att bereda vinst åt våra aktieägare genom en optimerad investeringsportfölj.

Global investeringsportfölj

Vi arbetar utifrån en global investeringsportfölj, vilket resulterar i att våra investerare får en spridning på sina aktier och övriga värdepapper.

Det är en säkerhet att erhålla en global portfölj och det värderar vi högt.

En sådan portfölj anpassas efter marknadsläget med en strategi där vi nyttjar de långa cykliska marknadsekonomiska händelserna som formar riktkursen i marknaden.

Vi förstår dina investerings­behov oavsett ditt nuvarande kapital.

VÅR VISION

Förvaltning av växande kapital

Vårt övergripande mål är att bereda vinst åt våra aktieägare genom en optimerad investeringsportfölj och långsiktiga relationer.

Vi tar hänsyn till var du befinner dig idag och vart du är på väg.

Vi vill förstå er, och genom att arbeta utifrån vår värdering att skapa långsiktiga relationer går vårt intresse i symbios med våra investerares intressen.

Vår verksamhet bygger inte på att omsätta avgifter, snarare bygger den på att enbart förvalta ett växande kapital.

Det förtroende som våra investerare förärat oss med övertygar oss om att vi kommer fortsätta att växa.

Vår förvaltningsstrategi går ut på att identifiera och investera i bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi.

Med en global investeringsportfölj erbjuds en bredd som är betryggande för dig, vilket är hemligheten bakom vår förvaltningsstrategi.

Genom att täcka en global marknad kan vi optimera portföljen och hålla en låg risknivå via spridning på olika marknader, bolag och valutor.

INVESTOR RELATIONS

Josef Bari, VD

josef.bari@globalcapinvest.com

ASSET PORTFOLIO MANAGER

Björn Falk

bjorn.falk@globalcapinvest.com

Richard Falk

richard.falk@globalcapinvest.com

HEAD OF MARKETING

Kennet Johansson
kennet.johansson@globalcapinvest.com

STYRELSE

Björn Falk

Styrelseordförande

Björn Falk född 1956 och bosatt i Storbritannien, har en civilekonomexamen och har mer än 35 års erfarenhet från finansbranschen. Han är och har varit verksam internationellt under många år genom att driva och även grunda bolag inom olika typer av förvaltning.

Josef Bari

Styrelseledamot

Josef Bari född 1982 och bosatt i Stockholm. Har en MBA examen från Regents University i London. Har under många år arbetat med rådgivning till förmögenhetsägare och har varit med och grundat ett flertal bolag.

Richard Falk

Styrelseledamot

Richard Falk har arbetat med portföljförvaltning sedan våren 2017. Richard är sedan många år bosatt i Storbritannien och är idag verksam inom Global Capitals portföljförvaltning på Londonkontoret.

Jan Gällsjö

Styrelseledamot

Jan Gällsjö är född 1951 och bosatt i Stockholm. Har arbetat med kärnkraft i över 40 år både hos operatören Vattenfall – Ringhals och senare även hos Strålsäkerhetsmyndigheten, inom många olika områden, bl.a. som granskare av verksamheter. Efter pension 2020 startade han ett konsultbolag inom kärnkraftsområdet. Han har som privatperson förvaltat delar av sin pension i aktiefonder och även placerat delar av sitt bolagskapital i Global Capital AB. Han ser sig därmed också som investerarens vakande öga på Global Capital AB´s goda utveckling.